Nyhetsbrev 2011-04

Till hemsidan | Skicka vidare | Prenumerera | Avprenumerera
Rätt utbildning idag ger rätt kompetens i framtiden!
Det verkar gå bra i alla bra branscher just nu och det märks att det satsas mycket på forskning och utveckling. I en högkonjunktur är den stora utmaningen ofta att få tillgång till rätt kompetens. I dag finns det ett stort behov av kompetenta utvecklare och specialister inom inbyggda system.

För att långsiktigt säkra kompetenstillförseln till industrin krävs att fler väljer att gå tekniska inriktningar både på gymnasienivå och på högskolenivå. Frågan är, hur ökar man attraktionskraften till dessa utbildningar? För oss på Realtime Embedded är det viktigt att branschen lockar till sig de ”skarpaste hjärnorna” som i framtiden kan arbeta som specialister hos oss.

Därför går detta nyhetsbrev i kunskapens tecken och för att kalla sig specialistbolag krävs det satsningar på kompetensutveckling.

Detta är en av anledningarna till att vi är engagerade i Aries för att främja samarbetet mellan industrin och akademin. Vårt deltagande i internationella forskningsprojektet Artemis SMECY inom Multicore är också något som skapar både högre kunskapsnivå och större attraktionskraft till oss och till branschen. Mer om dessa projekt kan du läsa längre ner i nyhetsbrevet.

Vi erbjuder gärna vår kunskap ”paketerad” på olika sätt där ett exempel är vår skräddarsydda Linuxutbildning som vi genomfört åt en av våra kunder.

Under många år har vi erbjudit kostnadsfria tekniska seminarier. Målsättningen är att höja vår egen kunskap inom intressanta och relevanta områden och samtidigt erbjuda våra kunder och utvalda partners detsamma. Seminarierna har blivit mycket populära och uppskattade och mer information om vårt kommande och senaste seminarium hittar du längre ner i nyhetsbrevet.

Trevlig läsning!
Jesper Hillberg, VD
Jonas Thyni, Försäljningsansvarig

 
Lär känna oss på Realtime Embedded
Göran och Patrik är våra senaste anställda specialister, båda med ett gediget förflutet från hård- och mjukvaruutveckling.

Linuxutbildning
– på kundens villkor
Vi erbjuder skräddarsydd och behovsanpassad Linuxutbildning på kundens villkor. En utbildning med ett lite annorlunda upplägg som utvecklar både individen och organisationen.

KTH startar Embeddedutbildning
KTH startar till hösten en embeddedutbildning på masternivå. Utbildningen har formats tillsammans med industrin genom ICES (Innovative Centre for Embedded Systems) och har en tydligt uttalad målsättning verka i nära samarbete med industrin.

ARIES - Applied Research in Industrial and Embedded Software
Aries är ett projektet finansierat av KK-stiftelsen med syfte att bygga tätare relation mellan industri och forskning. Realtime Embedded är engagerade i det industriella rådet där vi är representerade tillsammans med bland andra SAAB, Ericsson och Scania. Som konsultbolag har vi god insyn i många olika bolag och branscher och kan tillföra nyttig kunskap om framtida utmaningar och kompetensbehov.
Teknikseminarium maj -
Databaser i inbyggda system
Den 25 maj har vi bjudit in Bengt Gunne från Mimer Information Technology.
Bengt kommer att hålla ett föredrag om behovet och möjligheterna av databaser i inbyggda system. Detta innefattar bl.a. footprint och SQL funktionalitet. Ett avsnitt kommer också beskriva hur Mimer har byggt in stöd för realtids access till databasen och hur detta kan kombineras med icke tidskritisk access.

Intresserad av inbjudningar till våra teknikseminarium, kontakta Jonas Thyni eller Jesper Hillberg.

Teknikseminarium – Funktionssäkerhet
I mars höll Mats Henriksson från Freescale ett teknikseminarium på temat "Funktionssäkerhet".

"Seminariet var välbesökt och kompetensen hos deltagarna på området mycket hög. Mats fick många frågor från åhörarna, vilket skapade en intressant och levande dialog" säger Jesper Hillberg, VD på Realtime Embedded AB.

Realtime Embedded AB • Sveavägen 64 • SE111 34 Stockholm
+46 (0)8 32 93 00 • info@rte.se