Referenser

Case De Laval

Fjärrstyrda kossor i molnet

Det är längesedan bonden satt på en pall och handmjölkade. Numera är stora delar av djurhållningen automatiserad och högteknologisk. Med DeLavals nya teknik, InService™ Remote tar mjölkbonden ett stort kliv in i framtiden.

InService™ Remote övervakar hur mjölkningsanläggningen arbetar och fungerar, så att slitage och fel upptäcks i tid. När ett fel upptäcks larmas bonden automatiskt via mobiltelefon och/eller e-mail – och kan åtgärda felet innan det hinner orsaka någon skada. I vissa fall, när DeLaval genom serviceavtal har ansvar för hela driften, kommer felet att vara åtgärdat innan kunden ens har lagt märke till det.
 
Att InService™ Remote minimerar driftstopp är förstås en viktig anledning till att det är lönsamt. En annan mycket viktig aspekt är att kornas juver är ömtåliga och tack vare att InService™ Remote larmar i god tid vid eventuella avvikelser undviker man skador och veterinärbesök.

 
I framtiden kommer ytterligare sensortyper att lanseras, vilket gör att systemet kan utökas med nya övervakningsfunktioner. InService™ Remote är modulärt, så att varje installation kan anpassas efter just den kundens behov och enkelt ändras över tid om behoven förändras.
 
Realtime Embedded levererade systemets System Controller funktionalitet, stod för systemintegrationen och testning. Vi är stolta över att ha bidragit till ett system, som inte bara är tekniskt spännande och gör ekonomisk nytta, utan även kan göra kossornas liv bättre.

Läs mer om InService™ Remote

Case Monivent

System som räddar livet på nyfödda

Ungefär var tionde nyfödd klarar inte av att andas på egen hand. För en del räcker en varsam torkning och stimulering för att de ska börja spontanandas, medan andra kräver konstgjord andning med exempelvis mask och blåsa. På så vis kan de flesta räddas till livet, men vid manuell ventilering kan fel mängd luft och syre ge upphov till lungskador.

Fram till nu har regleringen av luftmängden varit beroende av sjukvårdspersonalens handlag. Monivent ändrar på det. Systemet mäter en rad parametrar, som luftvolym, automatiskt och skickar informationen trådlöst till en extern monitor. På så vis kan barnets behandling hela tiden övervakas med syftet att ge vårdpersonal den information de saknar för att kunna justera sin behandling och uppnå en bättre och skonsammare ventilering.Tillsammans med vår partner ACTE Solutions har vi på Realtime Embedded levererat en plattform bestående av hårdvara som display, mjukvara och användargränssnitt. Plattformen bygger på en ARM CPU-modul med Linux som operativsystem.

Att få jobba med produkter som Monivent är en ynnest. Det främsta skälet är förstås att det är en produkt som gör så stor och tydlig nytta. Men att få arbeta med unga och engagerade entreprenörer som de bakom Monivent är inte så illa det heller. Vi är stolta över att ha bidragit till framgången och tackar för förtroendet.

Mer om Monivent finns att läsa på monivent.se